Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2022
Số ký hiệu văn bản 33/NQ-HĐND
Ngày ban hành 29/06/2023
Ngày hiệu lực 29/06/2023
Trích yếu nội dung Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2022
Hình thức văn bản Nghị Quyết
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực HĐND xã
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm Nghi-quyet-33.pdf
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân xã Nghĩa Thịnh - Nghĩa Hưng - Nam Định
              Địa chỉ: Xã Nghĩa Thịnh - huyện Nghĩa Hưng - tỉnh Nam Định
              Email:
                       SĐT : 
  
Chung nhan Tin Nhiem Mang