Kể từ ngày 01/01/2024, chuyển nguyên trạng 10 Trung tâm Y tế cấp huyện trực thuộc Sở Y tế quản lý, về trực thuộc UBND các huyện, thành phố Nam Định quản lý
Lượt xem: 77

Ngày 30/11/2023, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2406/QĐ-UBND về việc chuyển Trung tâm Y tế cấp huyện trực thuộc Sở Y tế quản lý, về trực thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Nam Định quản lý.

1. Chuyển Trung tâm Y tế thành phố Nam Định về trực thuộc UBND thành phố Nam Định quản lý;

2. Chuyển  Trung  tâm Y tế huyện  Mỹ Lộc  về trực  thuộc  UBND  huyện  Mỹ Lộc quản lý;

3. Chuyển Trung tâm Y tế huyện  Vụ Bản  về trực  thuộc  UBND  huyện  Vụ Bản quản lý;

4. Chuyển Trung tâm Y tế huyện Ý Yên về trực thuộc UBND huyện Ý Yên quản lý;

5. Chuyển Trung tâm Y tế huyện  Nam  Trực  về trực  thuộc  UBND  huyện Nam Trực quản lý;

6. Chuyển Trung tâm Y tế huyện  Trực  Ninh  về trực  thuộc  UBND  huyện Trực Ninh quản lý;

7. Chuyển Trung tâm Y tế huyện Nghĩa Hưng về trực  thuộc  UBND  huyện Nghĩa Hưng quản lý;

8. Chuyển Trung tâm Y tế huyện Xuân Trường về trực thuộc UBND huyện Xuân Trường quản lý;

9. Chuyển Trung tâm Y tế huyện  Giao  Thuỷvề trực  thuộc  UBND  huyện Giao Thuỷ quản lý;

10. Chuyển Trung tâm Y tế huyện Hải Hậu về trực thuộc UBND huyện Hải Hậu quản lý.

Sở Y tế thực hiện bàn giao nguyên trạng toàn bộ tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, nhân lực,tài chính, đất đai, tài sản, cơ sở vật chất, trang thiết bị, hồ sơ, sổ sách.... của Trung tâm Y tế các huyện, thành phố về Ủyban nhân dân các huyện, thành phố quản lý theo quy định của pháp luật.

Uỷ ban nhân các huyện, thành phố Nam Định tiếp nhận nguyên trạng toàn bộ tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, nhân lực, tài chính, đất đai, tài sản, cơ sở vật chất, trang thiết bị, hồ sơ, sổ sách...của Trung tâm y tế các huyện, thành phố để quản lý theo quy định của pháp luật.

QD_UBND_chuyen-TTYT-huyen-ve-huyen-quan-ly.pdfQD_UBND_chuyen-TTYT-huyen-ve-huyen-quan-ly.pdf

Tin mớianh tin bai
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân xã Nghĩa Thịnh - Nghĩa Hưng - Nam Định
              Địa chỉ: Xã Nghĩa Thịnh - huyện Nghĩa Hưng - tỉnh Nam Định
              Email:
                       SĐT : 
  
Chung nhan Tin Nhiem Mang